Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca" jest organizacją non-profit.

Został założony 12 stycznia 2010 roku i jest kontynuacją powstałej w Mławskiej Hali Sportowej w roku 2002 sekcji tańca współczesnego, która na początku swego istnienia zrzeszała dzieci i młodzież, członków dwóch zespołów freestyle: "Alfa" i "Omega". W roku 2003 powstała również sekcja tańca towarzyskiego, która zrzeszała wtedy najmłodsze dzieci, dziś najlepsze pary naszego klubu.

Klub w ramach swojej działalności statutowej współpracuje z administracją publiczną: Urzędem Miasta Mława, Startostwem Powiatowym w Mławie i Samorządem Województwa Mazowieckiego.