Anna Schlueter - instruktor sportowego tańca towarzyskiego

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, kierunek: animacja społeczno-kulturalna. Dyplomowany nauczyciel tańca Imperial Society of Teachers of Dancing. Instruktor tańca sportowego (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku).

Tańczy od 15 roku życia: taniec towarzyski (tancerka zawodowa), ma na swoim koncie wiele sukcesów indywidualnych i zespołowych, jako tancerka, trener i choreograf. Największe sukces indywidualny - wraz ze swoim partnerem (obecnie również mężem) Bartłomiejem Szarżanowiczem - wicemistrzostwo Polski par zawodowych w show standardowym. Największy sukces zespołowy - wielokrotne mistrzostwo Polski i II wicemistrzostwo Europy formacji standardowych z Formacją MIRAŻ z Olsztyna.

Najważniejsi nauczyciele: Elżbieta i Krzysztof Kasperowiczowie, Piotr Galiński, Andrzej Łozowski, Bobbie & Bill Irvine, Robin Short, Robert Grover, Lindsey & Steven Hilier, Janet Gleave.