Bartłomiej Szarżanowicz - trener sportowego tańca towarzyskiego

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, kierunek: animacja społeczno-kulturalna. Dyplomowany nauczyciel tańca Imperial Society of Teachers of Dancing. Trener tańca sportowego (studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku). Członek zwyczajny i sędzia I kategorii Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Członek zwyczajny i sędzia I kategorii Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego. Członek i zawodowy sędzia międzynarodowy World Dance Council.

Tańczy od 16 roku życia: taniec towarzyski (tancerz zawodowy), taniec jazzowy, taniec współczesny, ma na swoim koncie wiele sukcesów indywidualnych i zespołowych, jako tancerz, trener i choreograf. Największe sukces indywidualny - wraz ze swoją partnerką (obecnie również żoną) Anną Schlueter - wicemistrzostwo Polski par zawodowych w show standardowym. Największy sukces zespołowy - mistrzostwo Polski formacji latynoamerykańskich z zespołem AKANT z Radomia.

Długoletni współpracownik Piotra Galińskiego, trener i autor choreografii wielokrotnych mistrzów Polski formacji latynoamerykańskich, grupy Kamion Dance z Warszawy - VIII zespołu na Świecie. Autor choreografii trzykrotnych wicemistrzów Polski formacji standardowych, grupy KADRYL z Białegostoku. Wykładowca tańca towarzyskiego na Mazowieckiej Akademii Tańca w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Najważniejsi nauczyciele: Elżbieta i Krzysztof Kasperowiczowie, Piotr Galiński, Andrzej Łozowski, Bobbie & Bill Irvine, Robin Short, Robert Grover, Lindsey & Steven Hilier, Janet Gleave.

Brał udzial w szkoleniach i warsztatach tanecznych: Alassane Wat (Francja) - Funky Jazz, Hip Hop, Jean Claude Marignale (Francja) - Jazz, Joachim Sautter (Francja) - Broadway Jazz, Thierry Verger (Francja) - Modern Jazz Underground, Milan Kozanek (Słowacja) - Contact Improvisation, Contemporary, Paulina Wycichowska (Polska) - Contact Improvisation, Contemporary (Marta Graham), Konrad Stefański (Polska) - Contact Improvisation, Contemporary, Bartłomiej Raźnikiewicz (Polska) - Contact Improvisation, Contemporary.