Dzięki lekcjom indywidualnym uczniowie mogą robić postępy w swoim własnym tempie i skoncentrować się na konkretnych tańcach, których chcieliby się nauczyć. Kolejną zaletą jest to, że wszelkie błędy mogą być natychmiast korygowane przez nauczyciela. W zależności od dyspozycyjności instruktora, uczniowie mogą określić dzień i godzinę ich lekcji indywidualnej.